Thưa BS, biếng ăn có dẫn đến những hậu quả lâu dài về sau khiến cho bé bị rối loạn tăng trưởng không? Và nếu có thì hậu quả như thế nào ạ?