ôi! Ai mà cười tươi như hoa thế nhỉ?Mi tập yoga nè mẹ ^^.trên đó có gì vậy ta?Tới giờ đi ngủ rồi!Cún con MiMi nè.ID: tieuoctieu