Bức hình kỷ niệm khi con biết lật!
Những bức hình kỷ niệm đàn cún nhà mình đc tròn 1 tháng tuổi còn người mẫu của mẹ 5 tháng tuổi.
Con trai lãng mạn với bong bóng bẩy sắc cầu vồng.ID: Nang_hog