TÊN MẸ: ĐINH THỊ HOA


TÊN BÉ: NGUYỄN ANH ĐỨC


Life buoy diệt khuẩn đôi tay thơm


Bướm bay rập rờn quanh tay nhỏ


Chúng em hăng say chăm học bài


Điểm 10 nhất định sẽ về tay!@};-@};-@};-