Những quảng cáo vô cùng sáng tạo lấy ý tưởng từ những thực phẩm, món ăn chúng ta dùng hàng ngày.

Nguồn: http://www.doanhnhansaigon.vn/online/the-gioi-quan-tri/quang-cao/2014/04/1080803/y-tuong-quang-cao-doc-dao-tu-thuc-an/