sáng nay chở vợ và con trai đi ăn Bún Bò Huế tại một quán quen, rất quen. và tai56 đây tôi gặp được rất nhiều người khách cũng rất rất quen.


anh bước vô quen va2noi1 liền với chủ quán "từ từ làm, đợi người đem mỳ tới"


từ đó họ có một đề tài thật hấp dẫn.


bún bún bún! giờ ai cũng sợ bún. từ bún đen biến thành bún trắng không khó khăn gì.


có ng nói "anh ăn mỳ còn quá cha"


có người còn nói "ăn gì không dãy đành dạch chết ngya lập tức thì cứ ăn"


các bạn nghĩ thế nào về vấn đề này.