TT - Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh, TP.HCM vừa tổ chức chuyên đề “Tăng cường kỹ năng tuyên truyền cho giáo viên mầm non”.


Theo đó, ngoài nhiệm vụ giáo dục học sinh, giáo viên mầm non phải có kỹ năng tuyên truyền cho phụ huynh biết và thực hiện những biện pháp chăm sóc, nuôi dạy trẻ một cách đúng đắn, hiệu quả nhất.


Nội dung tuyên truyền tùy thuộc từng thời điểm và chương trình giảng dạy trong nhà trường (ví dụ như thời điểm này giáo viên có thể hướng dẫn phụ huynh về cách chăm sóc trẻ trong mùa lạnh; cách giúp trẻ học đọc, học viết tốt...).


Hình thức tuyên truyền phải thật phong phú, đa dạng: có thể tuyên truyền bằng hình ảnh, bằng bảng tin tuyên truyền của trường, của lớp; tuyên truyền qua sự tiếp xúc trực tiếp với phụ huynh đầu giờ học, cuối giờ học...


(Tuổi Trẻ)