Tính từ đầu tháng 11, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng vốn dưới 10.000 tỷ đồng.


Theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney, trong tuần từ ngày 14-18/11, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra 30.972 tỷ đồng trên thị trường mở (OMO), kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày, với lãi suất 14%/năm. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước hút về 28.199 tỷ đồng.


Như vậy, trong tuần này, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 2.773 tỷ đồng trên thị trường mở, sau khi bơm ròng trên 4.000 tỷ trong cả tuần trước.


Trong tuần này, lượng vốn được bơm ra mạnh nhất trong 1 ngày là trên 8.000 tỷ đồng trong khi ngày bơm ra ít nhất là gần 5.000 tỷ đồng.


Tính từ đầu tháng 11, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng vốn dưới 10.000 tỷ đồng.


Trên thị trường liên ngân hàng, theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, ngày 16/11, lãi suất qua đêm ở mức 13,65%/năm, lãi suất kỳ hạn 2 tuần là 14,73%/năm, kỳ hạn 6 tháng lên tới 17,37%/năm (tuy nhiên giao dịch chỉ đạt 405 tỷ đồng). Các kỳ hạn còn lại có lãi suất đều dưới 14%/năm.