Lượng tiền bơm ra mạnh nhất trong một ngày đạt gần 5.600 tỷ đồng, và lượng tiền bơm ra thấp nhất là 2.853 tỷ đồng/ngày.


Theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney, trong tuần từ ngày 7-11/11, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường mở (OMO) 20.629 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày - lãi suất 14%/năm, trong khi đó hút về 16.387 tỷ đồng.


Như vậy, trong tuần này, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 4.242 tỷ đồng, sau khi bơm ròng 1.166 tỷ đồng trong tuần trước đó.


Lượng tiền bơm ra mạnh nhất trong một ngày đạt gần 5.600 tỷ đồng, và lượng tiền bơm ra thấp nhất là 2.853 tỷ đồng/ngày. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước bơm ra nhiều nhất ở kỳ hạn 14 ngày trong khi kỳ hạn 7 ngày chiếm tỷ trọng không đáng kể.


Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn 12 tháng ngày 7/11 lên tới 36,58%/năm, nhưng chỉ có 37 tỷ đồng được giao dịch ở kỳ hạn này.


Nguồn : Tuần này, NHNN bơm ròng trên 4.000 tỷ đồng trên OMO