24/04/2011 14:23


(VTC News) - Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 2-8/5/2011 với chủ đề: “Giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái thiệt thòi”.

Chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Liên minh Chiến dịch toàn cầu vì Giáo dục ở Việt Nam phát động.


Trong khuôn khổ Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục, Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người (GDCMN) là một sự kiện thường niên được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 5 trên phạm vi toàn cầu.


Mục tiêu chính của chương trình nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm của xã hội về tầm quan trọng của việc đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai.


Bộ GD&ĐT chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo tích cực tham gia hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN năm 2011 với chủ đề là: “Giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái thiệt thòi” dưới hình thức tọa đàm hoặc tổ chức theo “Kế hoạch bài giảng - Câu chuyện lớn”.


Sau khi kết thúc tuần lễ các sở giáo dục và đào tạo tập hợp mỗi cơ sở giáo dục một câu chuyện hoặc một trường hợp điển hình về trẻ em gái hoặc phụ nữ thiệt thòi đã thay đổi cuộc sống và góp phần vào xã hội của họ như thế nào nhờ giáo dục và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những câu chuyện được chọn đưa vào Câu chuyện lớn sẽ được nhận giải thưởng (giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban tổ chức).P.V


http://www.vtc.vn/giaoduc/538-284205/giao-duc/tuan-le-giao-duc-cho-phu-nu-va-tre-em-gai-thiet-thoi.htm