http://dantri.com.vn/c20/s20-334263/gia-xang-dong-loat-tang-them-700-donglit.htmKể từ sáng nay 1/7, giá các loại xăng bán lẻ trên toàn quốc tăng thêm 700 đồng/lít; theo đó, xăng A92 có giá 14.200 đồng/lít. Bên cạnh đó giá dầu diezel tăng 600 đồng/lít, ma zút tăng 500 đồng/kg.


Theo Công văn số 142 từ Cục quản lý giá Liên Bộ Tài Chính - Công Thương tối qua 30/6, liên Bộ đã chấp thuận đề nghị tăng giá của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối. Kể từ 0h sáng nay 1/7, giá xăng A95 là 14.700 đồng/lít; xăng A92 có giá 14.200 đồng/lít, tức là tăng 700 đồng/lít so với mức giá cũ.Với mức tăng 600 đồng/lít, giá dầu diezel lên 12.100 đồng/lít (diezel 0,05S), 12.050 (diezel 0,25S) và giá bán buôn dầ
u ma
dút (FO N◦
2B) t
i
đ
a t
10.000
đồ
ng/kg lên 10.500
đồ
ng/kg.Dầu hỏa tăng 650 đồng/lít, lên 13.650 đồng/lít


Theo Công văn số 142 từ Cục quản lý giá Liên Bộ Tài Chính - Công Thương tối qua 30/6, liên Bộ đã chấp thuận đề nghị tăng giá của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối. Kể từ 0h sáng nay 1/7, giá xăng A95 là 14.700 đồng/lít; xăng A92 có giá 14.200 đồng/lít, tức là tăng 700 đồng/lít so với mức giá cũ.Với mức tăng 600 đồng/lít, giá dầu diezel lên 12.100 đồng/lít (diezel 0,05S), 12.050 (diezel 0,25S) và giá bán buôn dầ
u ma
dút (FO N◦
2B) t
i
đ
a t
10.000
đồ
ng/kg lên 10.500
đồ
ng/kg.Dầu hỏa tăng 650 đồng/lít, lên 13.650 đồng/lít