http://docbao.info/Xa-hoi/thoi-su/Duoi-30-khong-qua-tre-de-lam--quan-xa-/52735.html


Ấn tượng về phát ngôn của ông Dương Văn An, Bí thư, Trưởng Ban tổ chức TƯ Đoàn:


Các trí thức trẻ không phải cam kết không tham nhũng, không nhận hối lộ… nhưng ....


Điều đó nghĩa là...