Trung Quốc: tàu thoát bão nhờ “hải đăng số”


TT - Thương vong không xảy ra với các tàu của Trung Quốc chủ yếu nhờ hệ thống xác định tự động (AIS) do Cơ quan An toàn hàng hải thiết lập - ông Liu Gongchen, giám đốc cơ quan này, nói. Hệ thống này nhằm chỉ dẫn cho các tàu bè, được coi là những "ngọn hải đăng số" cho người đi biển.


Trong ba ngày mà cơn bão Chanchu hoành hành trên lãnh hải Trung Quốc, các cơ quan an toàn hàng hải địa phương ở tỉnh Quảng Đông và đông Thượng Hải đã gửi đi thông báo về sức gió và hướng đi của bão qua hệ thống AIS. Thông tin này được truyền tới các tàu Trung Quốc và nước ngoài ở trong vùng có nguy cơ bị bão đánh, đưa ra hướng dẫn cho các tàu bè đi trú ẩn.


Ông Mo Qi, phó giám đốc Cơ quan An toàn hàng hải Quảng Đông, cho biết tất cả tàu bè có AIS nằm trên đường đi của bão Chanchu đều bình yên vô sự.


Trung Quốc đã thiết lập các “hải đăng số" này từ năm 2003 và đến cuối năm 2004 đã kết nối các tàu thuộc hiệp hội hàng hải với 50 trạm kiểm soát trên bờ, đảm bảo "phủ sóng" cho tất cả các cảng và tuyến đường biển quan trọng.


(Theo Vnexpress