Những nghiên cứu gần đây cho thấy người Trung Quốc cần cù mà không giàu do của cải bị tuồn ra nước ngoài.


Theo Hổ Liên Võng ngày 22.10, sau hơn 30 năm mở cửa, người Trung Quốc tích luỹ được nhiều của cải. Tuy nhiên, một lượng lớn của cải này đã chạy ra nước ngoài, qua nhiều con đường. Chỉ riêng 150.000 người du học mỗi năm đã đem 120 tỉ NDT xuất ngoại. Thất thoát thứ hai nằm ở những khoản đầu tư cho hơn 50.000 di dân: 100 tỉ NDT. Một thất thoát nặng khác là nạn tham nhũng. Mỗi năm, các quan tham đem khoảng 200 tỉ NDT chạy trốn ra nước ngoài. Máu đỏ đen ở biên giới khiến Trung Quốc mất khoảng 500 tỉ NDT/năm. Tổn thất nặng nhất có thể kể đến là tổn thất đầu tư. Chỉ riêng tổn thất dự trữ ngoại tệ do đồng USD mất giá, Trung Quốc mất trên 400 tỉ NDT.


Chưa tính tư bản chuồn ra ngoài hợp pháp, mỗi năm số của cải Trung Quốc thất thoát ra ngoài khoảng 1.500 tỉ NDT (hơn 200 tỉ USD).