Triển khai thí điểm dạy tiếng Việt tại sáu nước


Cập nhật 02:48 ngày 26-04-2010


http://nhandan.com.vn/tinbai/?top=39⊂=127&article=173294


ND - Trong năm 2010, Ðề án "Ðẩy mạnh công tác tiếng Việt đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ nay đến năm 2020" đã được phép triển khai thí điểm tại sáu thành phố Viêng Chăn (Lào), Phnôm Pênh (Campuchia), Moscow (Nga), Praha (Séc), California (Mỹ) và Toronto (Canada).


Ðề án này được Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết và ngày càng lớn của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài cũng như yêu cầu ngày càng cao của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Trước mắt, đề án sẽ được thí điểm tại Lào và Campuchia với khoảng 250 nghìn người tham gia học tập tiếng Việt, chủ yếu là thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên tại đây. Tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người nước ngoài sẽ đa dạng, được xây dựng phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.