Tổng hợp chi phí chi cho các chương trình khuyến mại không đúng quy định trong năm tại 2 công ty thành viên là 4.053 tỷ đồng, tương ứng với thuế giá trị gia tăng 405 tỷ đồng do xác định khoản chi phí khuyến mại.


Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, trong năm 2012, hai đơn vị trực thuộc VNPT là công ty Dịch vụ viễn thông (Vinaphone) và công ty Thông tin di động (Mobiphone) đã vi phạm quy định về khuyến mại.Mobiphone và Vinaphone bị phạt số tiền 50 triệu đồng/công ty
.


Cụ thể, trong năm 2 công ty nói trên đã thực hiện các chương trình khuyến mại cho dịch vụ thông tin di động toàn quốc trả trước, dịch vụ thông tin trả sau trong cả năm vượt 90 ngày, không thông báo chương trình khuyến mại trước 7 ngày làm việc đến Sở Công thương, triển khai không đúng ngày đã thông báo...


Đáng chú ý, tổng hợp chi phí chi cho các chương trình khuyến mại không đúng quy định trong năm tại 2 công ty là 4.053 tỷ đồng, tương ứng với thuế giá trị gia tăng 405 tỷ đồng do xác định khoản chi phí khuyến mại vi phạm quy định sẽ không được khấu trừ VAT đầu vào.


VNPT "thanh minh" nguyên nhân 2 công ty vi phạm quy định về khuyến mại là do cạnh tranh gay gắt trong thị trường viễn thông và các văn bản về thuế chưa có quy định rõ ràng vấn đề này. Với những sai phạm nói trên, năm 2012, hai công ty đã bị Thanh tra Bộ thông tin và truyền thông phạt vi phạm hành chính với số tiền 50 triệu đồng/công ty.


http://news.zing.vn/Tinh-sai-405-ty-dong-VAT-VNPT-bi-phat-100-trieu-dong-post374140.html