Thực hiện luật Thuế Thu nhập cá nhân:


Hạn cuối nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh là tháng 6-2009


(HNM) - Theo ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng ban Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế, theo quy định tại Thông tư 84 của Bộ Tài chính, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh khi thực hiện Luật Thuế TNCN sẽ kéo dài đến ngày 30-6-2009.Người làm công ăn lương sẽ nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho đơn vị chi trả thu nhập. Lao động tự do sẽ nộp hồ sơ tại các chi cục thuế địa phương. Như vậy, các đối tượng chịu thuế TNCN sẽ có gần 6 tháng để hoàn tất hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh với cơ quan thuế.(Khánh Ly)