Nguồn tin: http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/thay-uy-vien-hoi-dong-chuc-danh-giao-su-nha-nuoc-2013062009472628010ca33.chn


Thay Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Ngoài ra, Hội đồng còn có nhiệm vụ đề xuất các chế độ, chính sách đối với chức danh giáo sư và phó giáo sư.
Tại Quyết định 962/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại, làm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014.
Cũng tại Quyết định này, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, thôi không làm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (thành lập theo Quyết định 240/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ).


Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xét, công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành.


Ngoài ra, Hội đồng còn có nhiệm vụ đề xuất các chế độ, chính sách đối với chức danh giáo sư và phó giáo sư.


Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014.
Theo Hoàng Diên


Chinhphu.vn