Tạo hình nghệ thuật từ những cánh hoa


Dưới bàn tay khéo léo cùng khả năng sáng tạo của mình, con người đã biến những vật vô tri vô giác thành những tác phẩm nghệ thuật thực sự.Hãy xem những tạo hình nghệ thuật từ những cánh hoa vô cùng đẹp dưới đây, để thấy sự sáng tạo của con người là vô hạn:

Đ.T (Theo Wonderaday)


http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Tao-hinh-nghe-thuat-tu-nhung-canh-hoa/65388