Lỗi rối chữ, không tách dòng: lỗi gặp do sự không tương thích, đồng bộ giữa các trang.Khi bạn biết chắc rằng bài bạn chép từ 1 trang báo nào đó chia sẻ lên DBGB luôn gặp tình trạng các chữ dồn lại, không tách dòng.


Mẹo sau đây:


1- Chủ động gõ thêm 1 nhịp cách dòng chỗ cách dòng của nguyên bản


2- Xem bài viết trước khi đăng bài mới để yên tâm rằng chỗ cách dòng đã được cách dòng.


Trong trường hợp bạn quên và việc xem lại bị rối, bạn hãy chép lại bài mới rồi thao tác lại.Lỗi ảnh nhỏ xíu kéo dài: lỗi này là lỗi table (bảng)Bạn chủ động bấm vào ảnh đó rồi bấm tiếp nút Chọn thuộc tính của bảng để sửa lỗi này. Bạn sẽ nhìn thấy con số 1px - bạn gõ về số 500 - 650 rồi lưu lại. Tại bảng này bạn đồng thời chọn bỏ đóng khung để ảnh của bạn nhìn thoáng và đẹp hơn. Xem bài viết trước khi gửi để biết chắc rằng các lỗi ảnh "nhỏ xíu" đã được sửa xong.


Clip / Video: không dùng lệnh copy và paste như ảnh thông thường mà phải chép link URL. Bạn bấm thẳng vô clip đó để chép link này và dùng công cụ chèn clip để đưa đoạn clip này lên diễn đàn.