:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:


Đây chính xác là sự thay đổi mà nước Mỹ hoàn toàn có thể tin tưởng vào!!


hay mình nên mượn tựa cuốn sách của Bác ý là thêm một "Hi Vọng Táo Bạo" cho nước Mỹ :Silly: