Bộ Công an vừa công bố dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú để lấy ý kiến góp ý của nhân dân trước khi trình Chính phủ.


Theo dự thảo này, các hành vi “cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để trục lợi, ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với người lao động không thuộc doanh nghiệp của mình để người này nhập hộ khẩu vào TP trực thuộc trung ương” sẽ bị nghiêm cấm.


Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định công dân được đăng ký thường trú tại TP trực thuộc trung ương phải đảm bảo một trong các trường hợp: Một là có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại TP đó từ ba năm trở lên. Hai là được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu là vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con; người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột...


Ba là được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Bốn là thời gian trước đây đã đăng ký thường trú tại TP trực thuộc trung ương, nay trở về TP đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình.


Riêng đối với các quận nội thành của TP Hà Nội, công dân đăng ký thường trú thuộc diện phải có chỗ ở hợp pháp thì bắt buộc phải là nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà ở được cơ quan, tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở cho thuê lâu dài và đã tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ hai năm trở lên.


M.QUANG


http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/515602/Siet-nhap-khau-vao-thanh-pho-thuoc-trung-uong.html