Sau 31-3, doanh nghiệp phải tự in hóa đơn


Thứ ba, 11/01/2011, 03:45 (GMT+7)


http://sggp.org.vn/kinhte/2011/1/248281/


(SGGP). – Ngày 10-1, Tổng cục Thuế cho biết, những doanh nghiệp thuộc đối tượng phải in, đặt in hóa đơn, sau hạn chót 31-3 phải thực hiện in và đặt in hóa đơn, cơ quan thuế sẽ không bán hóa đơn cho các doanh nghiệp này nữa.


Ông Cao Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế, cho biết Ban chỉ đạo của tổng cục, cục thuế sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình để từ đó tiếp tục vận động các doanh nghiệp nếu có vướng mắc gì giữa doanh nghiệp và nhà in thì cơ quan thuế sẽ phối hợp để xử lý để sau 31-3 các doanh nghiệp đều phải thực hiện được việc in, đặt in hóa đơn.


Riêng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp tại địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện tự in hóa đơn vẫn được mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng sẽ phải chuyển đổi sớm từ quý 2, 3 năm 2011 để từ 1-1-2012 phải tự in, đặt in hóa đơn.


NG. QUANG