Ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội


Cập nhật 01:09 ngày 25-06-2009


http://nhandan.org.vn/tinbai/?top=38⊂=131&article=150726ND - Ngày 24-6, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở kế thừa, phát triển Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (TTGDCKHN) và khai trương Thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh đến dự.


Sau bốn năm hoạt động, TTGDCKHN từng bước trưởng thành, đóng góp hiệu quả vào việc phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trung tâm đã tổ chức gần 200 phiên đấu giá cổ phần doanh nghiệp nhà nước thu về cho ngân sách Nhà nước 30 nghìn tỷ đồng; gần 150 phiên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ, huy động hơn 30 nghìn tỷ đồng thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng. Tại TTGDCKHN có 202 công ty niêm yết với tổng giá trị 27 nghìn tỷ đồng theo mệnh giá, trong đó có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, thương hiệu mạnh. Việc chuyển thành SGDCKHN hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước là một bước tiến quan trọng, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển cao hơn, làm rõ chức năng quản lý nhà nước và công tác điều hành, thực hiện tự chủ tài chính. Việc thành lập, đưa UPCoM vào hoạt động thu hút các giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước, giảm dần thị trường giao dịch chứng khoán không có tổ chức, tạo môi trường tập dượt để các công ty đại chúng chuyển lên niêm yết. Trong ngày đầu hoạt động, UPCoM đã có hơn mười công ty hoàn thành thủ tục đăng ký, tham gia giao dịch chứng khoán, với tổng giá trị giao dịch khớp lệnh hàng chục tỷ đồng.


Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, thị trường chứng khoán có bước phát triển nhanh, đúng hướng, huy động nguồn vốn của toàn xã hội, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong nước và ngoài nước cho đầu tư phát triển, có nhiều công ty chứng khoán tham gia thị trường, tổng giá trị vốn hóa hơn 300 nghìn tỷ đồng. Vai trò của các nhà đầu tư, cổ đông, doanh nghiệp phát hành có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng, phát triển thị trường. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển kinh tế nhanh và bền vững, cần tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật về chứng khoán và hoạt động chứng khoán, đào tạo, nâng cao năng lực cho nhà đầu tư, nâng cao năng lực quản trị, thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng, phát triển thị trường chứng khoán an toàn, bền vững, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.