Bài viết trong chyên mục Đọc báo giùm bạn (DBGB) cần tuân thủ Quy định của diễn đàn Webtretho, và các quy chuẩn đạo đức nói chung của xã hội, phù hợp với tiêu chí và định hướng của một diễn đàn Vì trẻ thơ.


Chỉ đăng các tin mới, bài báo mới trong ngày (trong vòng 24h).


Mọi topic phải được trích dẫn từ nguồn thông tin hợp pháp. Nguồn thông tin hợp pháp là các trang tin online, các ấn phẩm... được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Tên topic phải đúng như tên của bài trích dẫn và tên tác giả của bài trích dẫn đó.Để phù hợp với tiêu chí diễn đàn WTT, khi mở các topic trong box này, đề nghị các thành viên chú trọng đến các thông tin, kiến thức chăm sóc mẹ và bé. Những bài viết mang nội dung bạo lực, phản cảm, hoặc các thông tin giật gân nhằm câu khách, các bài viết về các chương trình game, đố vui có thưởng, hoặc tương tự, nếu không liên quan đến việc phổ cập kiến thức chăm sóc mẹ và bé, sẽ bị xoá.


Chú ý: Với các topic có nội dung khiến các thành viên phẫn nộ, mỗi người vào góp một lời thể hiện sự căm giận của mình thì Admin xin phép khoá lại khi đã bước sang trang thứ 2 mà không thấy có hướng bàn bạc tích cực hơn (ví dụ giúp đỡ nạn nhân, ...)