Theo tin từ Phòng GD - ĐT Q.10, có 10 món đồ dùng dạy học đoạt giải A trong số 62 đồ dùng của 17 trường tiểu học tham dự hội thi làm đồ dùng dạy học bậc tiểu học năm 2004. Trong đó, Trường tiểu học Dương Minh Châu đoạt ba giải A với “Bảng xoay em vui học”: giá thành khoảng 200.000 đồng nhưng có thể dạy toán, tiếng Việt và các tiết ngoại khóa về an toàn giao thông từ lớp 1-3, mỗi lần xoay sẽ được một vần mới, tiếng mới, kết quả mới; “Mô hình nhà ở”: giá thành khoảng 100.000 đồng, có thể sử dụng trong các tiết dạy môn tự nhiên xã hội và đạo đức. Ngôi nhà gồm hai mặt, mỗi lần xoay sẽ tạo được một phong mới với cách sắp xếp trang trí đồ dùng khác nhau...


(Tuổi Trẻ 13/12/2004)