Cơ quan thông tin kinh tế thuộc tạp chí The Economist mới đây đã công bố top 10 thành phố có phí sinh hoạt rẻ nhất thế giới.1. Tehran, IranChỉ số giá sinh hoạt thế giới: 58


1 kg bánh mì:


- Hiện tại: 1,55 USD


- 5 năm trước: 0,24 USD1 bao thuốc lá:


- Hiện tại: 2,53 USD


- 5 năm trước: 1,88 USD1 lít xăng không chì:


- Hiện tại: 0,53 USD


- 5 năm trước: 0,11 USD - Ảnh: Onebig.2. Jeddah, Saudi ArabiaChỉ số giá sinh hoạt thế giới: 57


1 kg bánh mì:


- Hiện tại: 1,33 USD


- 5 năm trước: 1,10 USD


1 bao thuốc lá:


- Hiện tại: 2,40 USD


- 5 năm trước: 1,60 USD


1 lít xăng không chì:


- Hiện tại: 0,13 USD


- 5 năm trước: 0,16 USD3. Panama City, PanamaChỉ số giá sinh hoạt thế giới: 56


1 kg bánh mì:


- Hiện tại: 3,34 USD


- 5 năm trước: 1,95 USD


1 chai rượu vang:


- Hiện tại: 6,92 USD


- 5 năm trước: 11,00 USD


1 bao thuốc lá:


- Hiện tại: 4,08 USD


- 5 năm trước: 1,43 USD


1 lít xăng không chì:


- Hiện tại: 1,15 USD


- 5 năm trước: 0,83 USD4. Colombo, Sri LankaChỉ số giá sinh hoạt thế giới: 55


1 kg bánh mì:


- Hiện tại: 2,27 USD


- 5 năm trước: 1,17 USD


1 chai rượu vang:


- Hiện tại: 12,35 USD


- 5 năm trước: 10,53 USD


1 bao thuốc lá:


- Hiện tại: 3,78 USD


- 5 năm trước: 2,53 USD


1 lít xăng không chì:


- Hiện tại: 1,17 USD


- 5 năm trước: 1,04 USD5. Bucharest, RomaniaChỉ số giá sinh hoạt thế giới: 54 (đồng hạng)


1 kg bánh mì:


- Hiện tại: 1,92 USD


- 5 năm trước: 2,31 USD


1 chai rượu vang:


- Hiện tại: 3,77 USD


- 5 năm trước: 4,89 USD


1 bao thuốc lá:


- Hiện tại: 3,59 USD


- 5 năm trước: 2,03 USD


1 lít xăng không chì:


- Hiện tại: 1,17 USD


- 5 năm trước: 1,04 USD6. Algiers, AlgeriaChỉ số giá sinh hoạt thế giới: 54 (đồng hạng)


1 kg bánh mì:


- Hiện tại: 1,89 USD


- 5 năm trước: 2,35 USD


1 chai rượu vang:


- Hiện tại: 11,28 USD


- 5 năm trước: 6,49 USD


1 bao thuốc lá:


- Hiện tại: 5,01 USD


- 5 năm trước: 3,51 USD


1 lít xăng không chì:


- Hiện tại: 0,28 USD


- 5 năm trước: 0,33 USD7. Kathmandu, NepalChỉ số giá sinh hoạt thế giới: 50


1 kg bánh mì:


- Hiện tại: 1,21 USD


- 5 năm trước: 0,81 USD


1 chai rượu vang:


- Hiện tại: 21,33 USD


- 5 năm trước: 16,05 USD


1 bao thuốc lá:


- Hiện tại: 1,69 USD


- 5 năm trước: 1,38 USD


1 lít xăng không chì:


- Hiện tại: 1,41 USD


- 5 năm trước: 1,03 USD8. New Delhi, Ấn ĐộChỉ số giá sinh hoạt thế giới: 48


1 kg bánh mì:


- Hiện tại: 1,11 USD


- 5 năm trước: 0,88 USD


1 chai rượu vang:


- Hiện tại: 21,38 USD


- 5 năm trước: 41,78 USD


1 bao thuốc lá:


- Hiện tại: 2,08 USD


- 5 năm trước: 2,05 USD


1 lít xăng không chì:


- Hiện tại: 1,24 USD


- 5 năm trước: 1,07 USD9. Mumbai, Ấn ĐộChỉ số giá sinh hoạt thế giới: 44 (đồng hạng)


1 kg bánh mì:


- Hiện tại: 0,86 USD


- 5 năm trước: 0,95 USD


1 chai rượu vang:


- Hiện tại: 23,82 USD


- 5 năm trước: 27,03 USD


1 bao thuốc lá:


- Hiện tại: 1,79 USD


- 5 năm trước: 2,01 USD


1 lít xăng không chì:


- Hiện tại: 1,38 USD


- 5 năm trước: 1,20 USD


10. Karachi, PakistanChỉ số giá sinh hoạt thế giới: 44 (đồng hạng)


1 kg bánh mì:


Hiện tại: 1,76 USD


5 năm trước: 1,86 USD


1 chai rượu vang:


Hiện tại: 14,79 USD


5 năm trước: 11,15 USD


bao thuốc lá:


Hiện tại: 1,73 USD


5 năm trước: 1,32 USD


1 lít xăng không chì:


Hiện tại: 1,23 USD


5 năm trước: 0,89 USDNguồn; http://khampha.vn/kinh-te/phi-sinh-hoat-o-dau-re-nhat-tg-c10a61924.html