Khóa dây với đôi dép "đồ cổ", dùng ma nơ canh để cảnh báo sập hố ga, xuất hiện loại hình trung tâm nhận dạy kèm gia sư...


> Khi con gái muốn từ chối/ Đủ thân quen để sàm sỡ/ Bộ ngực lớn nhất



Đồ cổ cần phải bảo vệ, giữ gìn cẩn thận?



Cảnh báo dành cho sâu?



Trung tâm chuyên huấn luyện gia sư.



Loại vitamin mới.



Vật bị cấm khó hiểu.



Chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái.



Cảnh báo sập hố ga cho người tham gia giao thông.



Lời giải thích cụ thể.



Nơi hạnh phúc thăng hoa và nỗi buồn xóa bỏ.



Thật khó để đánh vần.


(Nhóm độc giả sưu tầm)


http://vnexpress.net/gl/cuoi/2012/03/nhung-hinh-anh-cuc-doc-chi-co-o-vn-phan-12/