Tháng 10 năm 2010 kỷ niệm 40 năm ra đời chiếc vali đầu tiên, một loại đồ dùng cần thiết nhất là với những người đi du lịch.


Người phát minh cũng là doanh nhân Bernard Sadow nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ khi khám phá ra nó trên đường trở về từ Aruba: “Tôi biết nó sẽ thay đổi ngành công nghiệp thứ hai mà tôi nghĩ tới, ngành du lịch.”


Trước đó, con người đã mất khá nhiều thời gian để có những phát minh quan trọng là chiếc túi và bánh xe nhưng phải đến thời Sadow, chiếc vali mới thực sự ra đời. Ông là người đầu tiên đưa ra sáng kiến gắn bánh xe vào chiếc túi và điều này đã được lịch sử ghi nhận. Không chỉ có chiếc vali của Sadow, nhiều yếu tố quan trọng khác đã cùng tồn tại và tác động tích cực đến sự phát triển của ngành du lịch trong 40 năm qua. Bảy cải tiến dưới đây được xem là quan trọng nhất.


1. Ba lô


2. Khóa từ khách sạn (hotel keycard)


3. Từ máy tính Sabre đầu tiên đến máy tính kết nối dịch vụ trực tuyến


4. Cuộc chiến giá hàng không


5. Máy tính xách tay


6. Điện thoại thông minh


7. InternetSebra của năm 1960


Xem thêm:


http://oratrip.com/Tourism-News-Detail/1-2157-1/Nhu%CC%83ng-ca%CC%89i-tie%CC%81n-quan-tro%CC%A3ng-giu%CC%81p-du-li%CC%A3ch-pha%CC%81t-trie%CC%89n.htm