Cần phải xử lý nghiêm những kẻ mất hết nhân tình như thế này....chỉ trong vòng một đêm 30 ngôi mộ bị vùi xâu bởi 600m3 bùn...thật khủng


http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/08/3BA1FD1B/