Tính từ đầu tháng, NHNN đã bơm ròng hơn 13.000 tỷ đồng trên OMO


Theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney, trong tuần từ 21-25/11, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra 26.681 tỷ đồng trên thị trường mở (OMO), kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày, với lãi suất 14%/năm. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước hút về 21.519 tỷ đồng.


Như vậy, tuần này Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 5.162 tỷ đồng, so với mức bơm ròng 2.773 tỷ đồng trong tuần trước đó. Lượng tiền bơm ra trong một ngày thấp nhất là trên 4.000 tỷ đồng và cao nhất là gần 8.000 tỷ đồng.


Tính chung từ đầu tháng đến nay, lượng tiền bơm ròng trên OMO lên trên 13.000 tỷ đồng.


Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 23/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng qua đêm ở mức 12,06%/năm, trong khi kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lên tới 16,12%/năm và