4 ngày đầu tuần này, Ngân hàng Nhà nước bơm ra thị trường mở gần 26.000 tỷ đồng và hút về trên 23.000 tỷ đồng. :D:D:D:D:D


Theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney, trong 4 ngày đầu tuần này, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra 25.972 tỷ đồng trên thị trường mở (OMO), kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày, với lãi suất 14%/năm. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước hút về 23.346 tỷ đồng.


Như vậy, trong 4 ngày đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 2.626 tỷ đồng trên thị trường mở, sau khi bơm ròng trên 4.000 tỷ trong cả tuần trước.


Tính từ đầu tháng 11, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng vốn dưới 10.000 tỷ đồng.


Trên thị trường liên ngân hàng, theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong 2 ngày 14 và 15/11, giao dịch đạt từ gần 29.000 tỷ đồng đến trên 34.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 50% là giao dịch qua đêm.


Lãi suất qua đêm liên ngân hàng ghi nhận sáng nay (17/11) đã lên 14%, từ mức 13,82% của ngày 15/11.