18 nhân viên ngân hàng Công thương ở thành phố Côn Minh, Trung Quốc mất một ngày vẫn không đếm hết số tiền xu khách hàng gửi tiết kiệm.


18 nhân viên ngân hàng Công thương ở thành phố Côn Minh, Trung Quốc ngồi cả một ngày vẫn không đếm hết số tiền xu khách hàng gửi tiết kiệm.

18 nhân viên ngân hàng Công thương Trung Quốc đếm tiền xu cho khách hàng hôm 15/8.

8 túi tiền xu có tổng giá trị 10.000 nhân dân tệ (khoảng 30 triệu đồng).

Đây là số tiền của chị Ngô được bồi thường trong một vụ kiện.

Chị Ngô đã tìm tới 2 ngân hàng để gứi tiền xu nhưng đều bị từ chối.

Khi mới nhận số tiền bồi thường, chị Ngô phải nhờ cảnh sát áp tải tới ngân hàng vì sợ bị trộm,cướp.

18 nhân viên mất một ngày mới chỉ đếm được 5.000 nhân dân tệ.


Nguồn: http://news.zing.vn/Nhan-vien-ngan-hang-va-mo-hoi-dem-8-bao-tien-xu-khach-gui-post345450.html#category