(Gafin.vn) - Tỷ giá hôm nay tăng nhẹ so với mức 6,4442 nhân dân tệ/USD cuối tuần trước.


Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm nay thông báo, nhân dân tệ được giao dịch ở mức cao kỷ lục 6,4399 nhân dân tệ/USD, tăng nhẹ so với mức 6,4442 nhân dân tệ/USD cuối tuần trước.


Trên thị trường giao dịch ngoại hối giao ngay Trung Quốc, nhân dân tệ có biên độ giao dịch là +/-0,5% so với tỷ giá chính thức.


Tỷ giá chính thức của nhân dân tệ với USD được thiết lập trên cơ sở giá trung bình trước khi thị trường mở cửa mỗi ngày.


http://gafin.vn/20110801102854690p0c32/nhan-dan-te-lap-ky-luc-moi-64399-nhan-dan-teusd.htm