Trước ngày 10/2, nếu các đơn vị vận tải khách bằng xe ô tô chưa điều chỉnh giảm giá, Sở GTVT sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu các bến xe khách từ chối phục vụ.Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng ô tô, đề nghị điều chỉnh giảm giá cước vận tải.Theo đó, các đơn vị chưa giảm giá cước vận tải và điều chỉnh giá cước, phải khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ kê khai điều chỉnh giảm giá phù hợp với giá nhiên liệu. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/2/2015. Sau ngày này, nếu các đơn vị vận tải khách bằng xe ô tô chưa điều chỉnh giảm giá, Sở GTVT sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu các bến xe khách từ chối phục vụ.Các bến xe khách từ chối phục vụ đối với các đơn vị không giảm giá cước.Sở GTVT Hà Nội nhấn mạnh: Tuyệt đối không thu thêm các khoản phụ thu để hạch toán vào giá cước vận tải, kể cả các đơn vị chạy xe một chiều.


Liên ngành GTVT - Tài chính cũng yêu cầu các bến xe công khai các doanh nghiệp chậm kê khai, không giảm giá cước trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm kiểm soát có hiệu quả việc giảm giá cước vận tải hàng hóa phù hợp với giảm giá nhiên liệu.


Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT cho biết, đến hết ngày 30/1, trên địa bàn thành phố có 86/99 đơn vị kinh doanh vận tải taxi đã đăng ký giảm giá cước vận tải, mức cao nhất là 23,26%. Mức giảm trung bình từ 10-15%; 27/62 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ôtô theo tuyến cố định, mức giảm cao nhất là 17,7%, mức trung bình từ 8-12%.


Đối với các doanh nghiệp đã giảm giá cước, Sở GTVT có thể xem xét ưu tiên cho các doanh nghiệp này xuất bến trước, tăng số chuyến hoặc một số ưu đãi khác.
http://phununews.vn/doi-song/khong-giam-gia-truoc-102-nha-xe-bi-cam-cua-vao-ben-72690.html