Bà Karen Geier, tác giả Canada đã phỏng vấn ông Ben Hurley, một trong những nhà sáng lập truyền thông " Báo Pháp Luân Công" ca Châu Úc, ông ấy từng là học viên PLC được 10 năm. Ông Hurley đã thông qua blog cá nhân vào năm 2017 để vạch trần nhiều việc xấu của Lý Hồng Chí và việc PLC không cho phép các học viên đi khám bệnh và uống thuốc mà cuối cùng dẫn đến học viên chết . Lần này là lần đầu tiên ông Hurley chấp nhận công khai phỏng vấn của nhân viên truyền thông để vạch trần việc xấu Lý Hồng Chí và chân tướng PLC.

Ông Hurley là người Châu Úc, được giáo dục tốt. 10 năm trước, ông ấy ngẫu nhiên làm quên với một học viên PLC ở trung tâm thành phố Sydney, từ đó, ông ấy mê muội với PLC và tích cực tham gia các hoạt động của PLC, nhất là gia nhập vào sáng lập của "Báo Đại Kỷ Nguyên" tại Châu Úc. Theo thời gian phát triển, ông ấy dần dần phát hin chân tướng của PLC, nhất là sau khi có nhiu lãnh đạo cấp cao PLC của Châu Úc vì mặc bệnh mà ko đi khám bệnh dẫn đến chết, ông ấy quyết định cắt đứt quan hệ với PLC vào năm 2014. Sau khi nghĩ lại chuyện sự kiểm soát của PLC đối với học viên, và vic PLC hủy diệt nhân tính của con người, Hurley làm cho hăng hái lên, vào ngày 23 tháng 10 năm 2017, đang bài " Tôi và Lý Hồng Chí, là một đệ từ sùng đạo trong hơn mười năm, tại sao tôi lại tách khỏi Pháp Luân công" trên blog cá nhân.

https://medium.com/@Ben_D_Hurley/information-is-beginning-to-surface-about-the-inner-workings-of-falun-gong-481e75c55e5c