Người dân có thể kiến nghị trực tiếp với Chính phủ


TTO - Từ hôm nay, người dân có thể trực tiếp phản ánh, kiến nghị tới Chính phủ thông qua việc gửi ý kiến tới hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn do Văn phòng Chính phủ thiết lập.


Giao diện hệ thống tiếp nhận kiến nghị của người dân - Ảnh chụp màn hình


Đây là hệ thống thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân do bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện.


Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ cam kết thông qua hệ thống này, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực.


Đồng thời, tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu quả hơn.


Người dân có thể truy cập vào hệ thống từ máy vi tính, thiết bị di động được kết nối Internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.


Người dân cũng có thể phản ánh, chất vấn về những hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng qui định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.


Văn phòng Chính phủ khẳng định sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các bộ ngành, địa phương trong việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân.


L.KIÊN - T.HÀ


http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170403/nguoi-dan-co-the-kien-nghi-truc-tiep-voi-chinh-phu/1291589.html