Ngắm lại 12 nhan sắc bạc mệnh của Hồng Lâu Mộng


12 người đẹp bạc mệnh của giấc mộng lầu hồng, mỗi người một nhan sắc, một số mệnh riêng làm say đắm biết bao thế hệ người đọc từ nhiều năm qua.Giả tình - Vương Hy Phượng hay Phượng ớtThất lạc chi tình - Giả Thám XuânVị phát chi tình - Giả Tích XuânChung tình - Tiết Bảo ThoaSi tinh - Xảo ThưNghiệt tình - Diệu NgọcNhiệt tình - Sử Tương VânChân tình - Lâm Đại NgọcNgu tình - Giả Nghênh XuânÂn tình - Giả Nguyên Xuân
Gian tình - Tần Khả KhanhThân tình - Lý Hoàn


Hân Hân


Theo Sohu


http://news.megaplus.vn/ngam_lai_12_nhan_sac_bac_menh_cua_hong_lau_mong-33554432-642744470-0