Năm nay sẽ thi tốt nghiệp trung học theo cụm


19-03-2009
| 16:50:00


http://www.vietnamplus.vn/xahoi/giao-duc/200903192677827761Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 có một số điểm mới. (Ảnh: Bích Ngọc /TTXVN)
Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 so với các năm trước có một số điểm mới như: tổ chức thi theo cụm, bố trí chấm thi chéo giữa các địa phương và phân định rõ trách nhiệm của thanh tra Bộ và cán bộ giám sát phòng thi.Về tổ chức thi theo cụm, các Sở Giáo dục-Đào tạo có trách nhiệm sắp xếp các cụm thi để mỗi cụm có ít nhất ba trường trung học phổ thông hoặc ba trung tâm giáo dục thường xuyên hay cụm thi hỗn hợp có ít nhất hai trường trung học phổ thông và hai trung tâm giáo dục thường xuyên. Các vùng sâu, vùng xa, hải đảo, giao thông khó khăn, Sở Giáo dục-Đào tạo phải báo cáo Bộ Giáo dục-Đào tạo để quyết định việc bố trí cụm thi.Về việc đổi chéo để chấm bài thi tự luận giữa các địa phương, đây là biện pháp nhằm đảm bảo việc chấm thi được nghiêm túc hơn. Việc đổi chéo bài thi được thực hiện giữa các tỉnh gần nhau, những tỉnh lớn có nhiều thí sinh có thể chấm thi cho một số tỉnh nhỏ có ít thí sinh.Việc đổi chéo bài thi không ảnh hưởng tới việc phúc khảo bài thi của thí sinh. Nếu có yêu cầu phúc khảo bài thi, thí sinh có thể nộp tại trường phổ thông nơi nhận hồ sơ thi tốt nghiệp và tỉnh đã chấm bài thi của thí sinh sẽ chịu trách nhiệm phúc khảo.Về công tác thanh tra, kiểm tra thi, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 phân định rõ hơn trách nhiệm của thanh tra Bộ và cán bộ giám sát phòng thi.Mùa thi năm nay sẽ không còn giám thị hành lang bởi nhiệm vụ này được giao cho thanh tra Bộ Giáo dục-Đào tạo. Đồng thời, giảng viên đại học, cao đẳng sẽ được huy động làm giám thị trong phòng thi.Cuối tháng 3/2009, các môn thi tốt nghiệp sẽ được công bố./.(TTXVN/Vietnam+)