Kiều Anh hát hay đến mức huấn luyện viên không còn gì để khen.