Đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ sáu và qua nhiều lần chỉnh sửa, song dự thảo Luật Người khuyết tật lần thứ tám vẫn đưa ra không chỉ một phương án về chính sách nhận người khuyết tật vào làm việc.


Chiều 13/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự luật này. Và, khuyến khích hay bắt buộc nhận người khuyết tật vào làm việc vẫn là nội dung chưa thể thống nhất.


Theo phương án 1 tại dự thảo luật, Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc. Doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật làm việc thì được ưu đãi về vốn vay theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện làm việc và kinh phí dạy nghề tại doanh nghiệp theo số người khuyết tật tuyển dụng vào làm việc.


Phương án 2a quy định cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm tuyển dụng ít nhất 1% người khuyết tật vào làm việc. Trong trường hợp không tuyển đủ tỷ lệ người khuyết tật vào làm việc theo quy định này thì phải nộp một khoản tiền lương tương ứng với số người khuyết tật tuyển còn thiếu vào Quỹ giải quyết việc làm cho người khuyết tật.


Với phương án 2b thì cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có sử dụng ngân sách có trách nhiệm tuyển dụng ít nhất 1% người khuyết tật vào làm việc. Doanh nghiệp khác được khuyến khích tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc.


http://vneconomy.vn/20100413065430263P0C9920/nhan-lao-dong-khuyet-tat-khong-the-cho-long-hao-tam.htm


Hôm nay trên ct thời sự e có nghe nói về vd này nhưng chưa hiểu rõ lắm.Thế này theo mình hiểu có nghĩa là công ty nào không có người khuyết tật sẽ phải kiếm cho bằng được số nld khuyet tật để "đủ tiêu chuẩn" hoặc giả dụ như làm thế nào để người lành trở thành người tàn phế?


Trên này có mẹ nào hiểu gỉ thích dùm em cái luật mới này cái ạ?