Mạng xã hội có thể ảnh hưởng thói quen uống rượu


15/04/2010 | 16:30:00


http://www.vietnamplus.vn/Home/Mang-xa-hoi-co-the-anh-huong-thoi-quen-uong-ruou/20104/41534.vnplusẢnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)


Các nhà khoa học của Đại học Harvard cho biết, mạng xã hội của một cá nhân có vai trò quan trọng đối với lượng rượu mà bản thân người đó uống.


Kết luận trên được đưa ra sau khi tiến hành phân tích dữ liệu do Framingham Heart Study cung cấp được hãng này tiến hành theo dõi và nghiên cứu thói quen của 12.067 đối tượng trong suốt thời gian 32 năm.


Giáo sư Nicholas Christakis phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết: “chúng tôi phát hiện, bạn bè và nhóm người mà chúng ta kết giao tạo ra sự ảnh hưởng đối với sức khỏe bản thân không kém hơn so với ảnh hưởng của lịch sử và gen của gia đình. Mạng xã hội có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến sức khỏe của mọi người và khả năng uống rượu chủ yếu là do môi trường quyết định.”


Trong cuốn sách mang tên “Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Change Us”, giáo sư Nicholas Christakis đã chỉ ra, nếu như một người trực tiếp kết giao với một đối tượng uống rượu như nước lã, khả năng người đó trở thành bợm rượu sẽ là 50%. Nếu bạn thân của bạn uống rượu như nước lã, thì tỷ lệ bạn trở thành bợm rượu sẽ là 36%.


Nicholas Christakis cho rằng, những ảnh hưởng sức khỏe cá nhân của mạng xã hội đã cung cấp những căn cứ giúp nhận dạng mạng xã hội, xóa bỏ những thói quen xấu trong uống rượu.Bởi vì mạng xã hội giúp chúng ta dễ dàng nhận dạng những người mà chúng ta quen biết, thậm chí có thể phân loại đối tượng.


Hiện tại, mạng xã hội đã trở thành một bộ phận giao lưu xã hội của đa số mọi người. Việc nghiên cứu mạng xã hội có ý nghĩa tương tự như nghiên cứu phương thức kết giao của con người./.


Ngọc Thúy (Vietnam+)