Các mẹ vào xem tin này nha. Mình thấy lo lắng quá. Nếu đúng là các con bị đánh đâph hoặc lạm dụng mà có biến đổi như vậy thì nguy quá.


http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2008/09/3BA06AE4/