Lần đầu tiên, LHQ phối hợp giám sát tổng điều tra dân số, nhà ở


Cập nhật 14:59 ngày 30-03-2009


http://www.nhandan.org.vn/tinbaidadang/noidung/?top=37⊂=130&article=144258
NDĐT- Ba mươi cán bộ Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam sẽ phối hợp giám sát tổng điều tra dân số và nhà ở tại 21 tỉnh, thành khắp cả nước từ ngày 1 đến 15 -4- 2009. Đây là lần đầu tiên, các tổ chức LHQ cùng tham gia giám sát sự kiện này.


Mục đích giám sát là tuyên truyền vận động và củng cố hơn nữa tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số, từ đó huy động thêm nỗ lực và nguồn lực từ chính quyền các cấp giúp đảm bảo chất lượng và sự thành công của cuộc tổng điều tra.


Ông John Hendra, Điều Phối Viên Thường trực LHQ cho biết: “Hỗ trợ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 là một ưu tiên then chốt của LHQ. Kết quả của cuộc điều tra sẽ cung cấp cho Chính phủ Việt Nam những thông tin cần thiết giúp quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho 10 năm tiếp theo được vững chắc hơn.”


Nội dung tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 rộng hơn tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999. Cuộc tổng điều tra sẽ thu thập số liệu về quy mô, cấu trúc và phân bổ dân số, tình trạng di dân cũng như thông tin về giáo dục, trình độ chuyên môn kỹ thuật, hoạt động kinh tế trong 7 ngày qua. Sẽ có những câu hỏi về khuyết tật, tình hình sinh, nguyên nhân chết để từ đó ước lượng tỷ suất chết mẹ; Các thông tin về tình trạng nhà ở như: diện tích sàn, số phòng ở, điện thoại, máy tính, sử dụng nước sạch, nhiên liệu đun nấu…


Kinh phí cho tổng điều tra dân số lần này khoảng 33 triệu USD do Chính phủ Việt Nam đầu tư, tức là khoảng 0.38 USD/ người. Trong đó có 3 triệu USD do UNFPA hỗ trợ.


Trong số các tổ chức LHQ tại Việt Nam, Quỹ dân số LHQ (UNFPA) đóng vai trò chính trong quá trình hỗ trợ tổng điều tra dân số và nhà ở, tham gia vào toàn bộ quá trình lập kế hoạch, thiết kế câu hỏi, thí điểm, tổng duyệt, tập huấn, giám sát và chiến dịch truyền thông cho tổng điều tra.


Ông Bruce Campbell, Đại Diện UNFPA thông báo: “Ngay sau khi cuộc tổng điều tra kết thúc, UNFPA sẽ hỗ trợ phân tích và công bố số liệu điều tra. Do vậy, chất lượng điều tra phụ thuộc lớn vào độ chính xác của thông tin.”


Số liệu thu thập được từ cuộc tổng điều tra dân số năm 2009 sẽ rất quan trọng trong việc đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2010, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. Bên cạnh đó, tổng điều tra dân số sẽ cung cấp các thông tin hữu ích cho quá trình giám sát việc thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của LHQ.


Kể từ năm 1975, Việt Nam đã tiến hành ba cuộc tổng điều tra dân số trên phạm vi cả nước vào các năm 1979, 1989 và 1999. Điều tra dân số năm 2009 sẽ giúp cập nhật các số liệu dân số và các chỉ số phát triển đã đạt được so với các cuộc tổng điều tra trước đây.
Cuộc tổng điều tra sẽ tiến hành từ 1 đến 15 tháng 4 năm 2009 trên khắp cả nước. Có khoảng 300.000 điều tra viên và tổ trưởng điều tra và khoảng trên 6.000 cán bộ nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương tham gia vào cuộc tổng điều tra.Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2009 và kết quả cuối cùng của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào quý III năm 2010.(Đặng Thanh Hà)