Làm phu đường lấy tiền đi thi đại học


Tại một vùng đất hoang vu và cằn khô, có một hạt mầm nhỏ đang từng ngày cố gắng vươn mình lên khỏi mặt đất để trở thành một bông hoa đẹp :Rose:


Bài báo được đăng trên báo Sinh viên Việt Nam số 27 tuần từ 5-7 đến 12-07 ( ấn vào đây để xem )