Thời gian vừa qua chùa Quan Châu (do sư cô Minh Tịnh trụ trì) nhận được rất nhiều quà, tiền từ những nhà hảo tâm. Tuy nhiên, khi tiền được chuyển về đến Bưu cục H.V (thuộc Bưu điện Đà Nẵng 4) thì bà L.T.A.T tự ý ký nhận và chiếm dụng.Quyết định kỷ luật bà L.T.A.T.Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng 4 (thuộc Bưu điện TP Đà Nẵng) Phạm Hồng Phong vừa ký quyết định kỷ luật (theo Quyết định số 91/QĐ-ĐN4 ngày 31/12/2008) với hình thức khiển trách đối với bà L.T.A.T công tác tại Liên Bưu cục H.V thuộc Bưu điện Đà Nẵng 4 vì vi phạm trả tiền cho khách hàng không đúng thể lệ thủ tục, thiếu trách nhiệm gây phiền hà với khách hàng. Thông báo toàn đơn vị về trường hợp vi phạm của bà L.T.A.T và hạ bậc hệ số hoàn thành nhiệm vụ 0,8 tháng trong thời gian 2 tháng (
tháng 12/2008 và 1/2009).


Sau khi Dân trí đăng bài về tấm lòng nhân ái của
sư cô Minh Tịnh chùa Quan Châu
, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền, qua giúp nhà chùa nuôi các cháu mồ côi không nơi nương tựa. Tuy nhiên, khi tiền được chuyển về đến Bưu cục H.V (thuộc Bưu điện Đà Nẵng 4) thì bà L.T.A.T tự ý ký nhận và chiếm dụng.


Sự việc vỡ lở khi các nhà hảo tâm liên lạc với sư cô Minh Tịnh thì sư vẫn chưa nhận được tiền. Đến khi sư Minh Tịnh cho người ra Bưu cục M.B hỏi thì mới biết tiền đã chuyển về từ lâu nhưng bà L.T.A.T đã ký nhận nhưng chưa trả cho nhà chùa. Tổng số tiền bà L.T.A.T chiếm dụng gần 5 triệu đồng.


Công Bính