Gửi các moms tổng hợp nguyên nhân và giải pháp giúp bé tăng cường khả năng tập trung: 

hình ảnh