Kiểm tra việc khởi tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại Bình Dương


QUÁCH LẮM (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 08/07/15 15:36

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)


Ngày 8/7, Đoàn công tác số 2 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương để triển khai Kế hoạch số 107-KH/BCĐTW ngày 31/3/2015 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng năm 2015 tại tỉnh Bình Dương.Đại tướng Trần Đại Quang cho biết, nội dung làm việc của đoàn là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng; kết quả triển khai hệ thống các giải pháp phòng ngừa phòng chống tham nhũng trong thời gian qua; kiểm tra đánh giá việc phát hiện, khởi tố, xét xử các vụ án có liên quan đến tham nhũng nhất là các vụ án gây bức xúc trong nhân dân. Qua kiểm tra cần rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng; kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa các chương trình của Trung ương, chỉ đạo Ban cán sự Đảng, các Đảng ủy trực thuộc ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể để thực hiện các kế hoạch, chương trình.Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật, không có hiện tượng bao che, thường xuyên theo dõi đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết đúng đắn các vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, xã hội quan tâm. Tỉnh ủy kiện toàn Ban Nội chính về tổ chức, bộ máy và hoạt động, phối hợp và tham mưu, đề xuất xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, án kinh tế quan trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm...Qua hai năm (từ 2013 đến tháng 3/2015), Bình Dương đã tiến hành điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; trong đó khởi tố sáu vụ với 25 bị can, truy tố và xét xử năm vụ với 24 bị can và đang giải quyết một vụ. Ngoài ra, qua công tác thanh tra tỉnh phát hiện 22 vụ việc sai phạm kinh tế, trong đó tổng giá trị sai phạm phát hiện hơn 72 tỷ đồng, số cán bộ và tổ chức sai phạm là 13; đã kiến nghị thu hồi gần 55 tỷ đồng, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính hơn 5 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra bốn vụ (sai phạm 25,4 tỷ đồng)…Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong thực hiện như việc tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng chủ yếu trong đối tượng cán bộ, công nhân viên chức nhưng chưa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đầy đủ đến các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng còn cho đây là nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách. Việc điều chỉnh, sửa đổi tác phong, thái độ, ứng xử của một số cán bộ, công chức khi thi hành công vụ còn hạn chế và cần thời gian. Việc giải quyết thủ tục hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa đúng theo quy trình, thời gian quy định.Qua thanh tra, kiểm tra tỷ lệ phát hiện các hành vi tham nhũng ít, nhất là công tác tự kiểm tra để phát hiện những sai phạm tham nhũng trong nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế. Một số kết luận điều tra, bản án, quyết định của cơ quan điều tra, thanh tra, tòa án chưa làm rõ căn cứ để xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng… Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng kiến nghị với Trung ương về một số nội dung cần bổ sung, sửa đổi để công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.Thay mặt đoàn công tác Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và khẩn trương của lãnh đạo Bình Dương và các cơ quan chức năng, địa phương trong việc chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với đoàn công tác. Bước đầu qua báo cáo cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã triển khai nghiêm túc và chấp hành sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương về phòng chống tham nhũng; báo cáo tự kiểm tra phản ánh khá rõ tình hình, thực trạng, kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, những bài học kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay.Qua báo cáo và theo dõi cho thấy các cấp ủy, chính quyền Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sự phối hợp các cơ quan chức năng, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cho công tác phòng chống tham nhũng. Bình Dương ban hành nhiều kế hoạch, văn bản hướng dẫn cụ thể hóa công tác phòng chống tham nhũng. Kết quả của công tác này đã góp phần cho sự phát triển kinh tế-xã hội và an ninh trật tự; tạo lòng tin nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương.Bộ trưởng Trần Đại Quang đồng tình với những khó khăn của tỉnh đưa ra trong thực hiện phòng chống tham nhũng cũng như các kiến nghị của tỉnh là xác đáng. Ông đề nghị lãnh đạo tỉnh, các đơn vị và địa phương tiếp tục chuẩn bị nội dung để làm việc với đoàn công tác theo kế hoạch đạt kết quả tốt và hoàn chỉnh báo cáo kiểm tra của Đoàn công tác để báo cáo với Trung ương./.http://www.vietnamplus.vn/kiem-tra-viec-khoi-to-xet-xu-cac-vu-an-tham-nhung-tai-binh-duong/331790.vnp