Không được giao chỉ tiêu đóng góp quỹ từ thiện, xã hội


Thứ tư, 25/11/2009, 00:40 (GMT+7)


http://www.sggp.org.vn/xahoi/2009/11/209570/


(SGGP). – “Chính quyền 24 quận, huyện ở TPHCM tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc vận động đóng góp trong nhân dân của UBND phường - xã - thị trấn theo đúng những quy định pháp luật” - Đó là chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TPHCM về việc thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng về “Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân”.


Theo chỉ đạo của TP, các khoản huy động đóng góp cho quỹ xã hội, quỹ từ thiện phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ mà người dân được hưởng và không tự đặt ra các khoản huy động đóng góp ngoài quy định của Trung ương và TP.


Theo quy định chung, có 4 loại phí, lệ phí được miễn thu ở phường - xã, bao gồm: Phí an ninh, trật tự; Phí phòng, chống thiên tai; Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân; Phí địa chính.


(T.Sơn)