Ngày 12.1, ông Mai Xuân Trí, phó giám đốc sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết: Tính đến nay, tại Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong (xã Ninh Phước, huyện Ninh Hoà, Khánh Hoà) có tổng cộng 136 lao động người Trung Quốc, các lao động này đã được cấp phép.


Trước đó, UBND tỉnh này đã có chỉ đạo là đến cuối năm 2010, nếu lao động nước ngoài nào không có giấy phép sẽ bị trục xuất về nước. Sau đó có 62 trường hợp được cấp mới giấy phép trong tháng 11 và 12.2010, một trường hợp về nước. Hiện vẫn còn tám trường hợp chưa hoàn tất thủ tục xác nhận lý lịch tư pháp để cấp giấy phép. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân phong đã chấp nhận bản scan lý lịch tư pháp để cấp giấy phép cho tám trường hợp này, nhưng chỉ trao giấy phép cho họ khi đã nhận đầy đủ bản chính lý lịch tư pháp.